มิถุนายน 25, 2024

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการได้ศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดครบถ้วน และให้ผู้เข้าใช้บริการทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ได้รวบรวมข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นชื่อ – นามสกุล อีเมล และเลขบัญชีธนาคาร

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากมีการตรวจสอบพบเจอ ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ยกเลิกสถานะ การเป็นสมาชิกทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรืออาจจะแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อผ่าน ช่องทาง contact@ufabetvalleym3.com

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ทางเว็บ ufabetvalleym3.com สามารถจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบความปลอดภัยที่มาตรฐาน และการให้บริการที่ดีที่สุด

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ได้มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลาไหนก็ได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าใช้บริการทราบผ่านช่องทาง ufabetvalleym3.com

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetvalleym3.com ทางเราได้รวบรวมเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ช่วยจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการไว้อย่างแน่นหนา

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetvalleym3.com ทางเราได้รวบรวมเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ช่วยจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการไว้อย่างแน่นหนา

 • การนำข้อมูลมาใช้

ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง  ๆที่มีการสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บ ufabetvalleym3.com ทางเราได้ปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการตลาด หรือการเข้าใช้บริการ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ไม่มีนโยบายการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการไปยังบุคคลอื่น ๆ อย่างแน่นอน หากไม่มีการรับอนุญาตจากผู้เข้าใช้บริการ

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2017

 • การติดต่อเรา

หากผู้เข้าใช้บริการต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetvalleym3.com

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetvalleym3.com ได้ถูกเขียนขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านทำความเข้าใจ ทางเว็บ ufabetvalleym3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง และแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความเหมาะสม

สมัครสมาชิก